Download file Thông số kỹ thuật Card thu Novastar

Đây là trang cung cấp và cho phép download tải về đầy đủ file thông số kỹ thuật của các loại Card thu Nova được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Nam Hải LED tại địa chỉ website chính thức duy nhất http://novastar.vn

 
CARD THU NOVASTAR THÔNG DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY
 
1   Card thu Nova MRV208 Download file Spec MRV208
2   Card thu Nova MRV336 ⇒ Download file Spec MRV336
3   Card thu Nova MRV366 ⇒ Download file Spec MRV366
4   Card thu Nova DH418 ⇒ Download file Spec DH418
5   Card thu Nova DH7508 ⇒ Download file Spec DH7508
6   Card thu Nova DH 7512 ⇒ Download file Spec DH7512
7   Card thu Nova DH 7516 ⇒ Download file Spec DH7516
8   Card thu Novastar DH7508-S Download file Spec DH7508-S
9   Card thu Novastar DH7512-S Downoad file Spec DH7512-S
10   Card thu Novastar DH7516-S Download file Spec DH-7516-S
11   Card thu Novastar DH432 Download file Spec DH432

BẢNG TỔNG HỢP HẦU HẾT CÁC LOẠI CARD THU CỦA NOVASTAR
 
Chủng loại   Mã sản phẩm Link download file thông số kỹ thuật
Amor   Card thu Nova A10s Plus ⇒ Download file Spec A10s Plus
--   Card thu Nova A9s ⇒ Download file Spec A9s
--   Card thu Nova A8s ⇒ Download file Spec A8s
    Card thu A7s Plus ⇒ Download file Spec A7s Plus
--   Card thu Nova A7s ⇒ Download file Spec A7s
--   Card thu Nova A7 ⇒ Download file Spec A7
--   Card thu Nova A5s Plus ⇒ Download file Spec A5s Plus
--   Card thu Nova A5s ⇒ Download file Spec A5s
--   Card thu Nova A5 ⇒ Download file Spec A5
--   Card thu Nova A4s ⇒ Download file Spec A4s
AT   Card thu Nova AT32 ⇒ Download file Spec AT32
--   Card thu Nova AT30 ⇒ Download file Spec AT30
--   Card thu Nova AT20 ⇒ Download file Spec AT20
MRV   Card thu Nova MRV200 ⇒ Download file Spec MRV200
--   Card thu Nova MRV208 ⇒ Download file Spec MRV208
--   Card thu Nova MRV210 ⇒ Download file Spec MRV210
--   Card thu Nova MRV216 ⇒ Download file Spec MRV216
--   Card thu Nova MRV220 ⇒ Download file Spec MRV220
--   Card thu Nova MRV266 ⇒ Download file Spec MRV266
--   Card thu Nova MRV300 ⇒ Download file Spec MRV300
--   Card thu Nova MRV308 ⇒ Download file Spec MRV308
--   Card thu Nova MRV316 ⇒ Download file Spec MRV316
--   Card thu Nova MRV320 ⇒ Download file Spec MRV320
--   Card thu Nova MRV328 ⇒ Download file Spec MRV328
--   Card thu Nova MRV330 ⇒ Download file Spec MRV330
--   Card thu Nova MRV336 ⇒ Download file Spec MRV336
--   Card thu Nova MRV360 ⇒ Download file Spec MRV360
--   Card thu Nova MRV366 ⇒ Download file Spec MRV366
--   Card thu Nova MRV410 ⇒ Download file Spec MRV410
--   Card thu Nova MRV420 ⇒ Download file Spec MRV420
--   Card thu Nova MRV560 ⇒ Download file Spec MRV560
DH   Card thu Nova DH418 ⇒ Download file Spec DH418
--   Card thu Nova DH7508 ⇒ Download file Spec DH7508
--   Card thu Nova DH 7512 ⇒ Download file Spec DH7512
--   Card thu Nova DH 7516 ⇒ Download file Spec DH7516