Download file cấu hình Module LED

 

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN VÀ FILE CẤU HÌNH MODULE LED UNILUMIN

STT Loại Module Series Size
(mm)
Hãng Bóng LED IC Refresh File cấu hình
(Card Nova)
Chi tiết
I MODULE INDOOR - TRONG NHÀ
  Cabin UDA1.2 PAPS210736 640*480 Unilumin SMD1010 2065AP 3840hz Download Chi tiết
  Cabin UDA1.8 5500001558 640*480 Unilumin SMD1515 2018AP 3840hz Download Chi tiết
  P2 (TB2) 5500001788 256*128 Unilumin SMD1515 2038S 1920hz Download Chi tiết
  P2 (TB2) 5500002165 256*128 Unilumin SMD1515 DP3246 1920hz Download Chi tiết
  P2 (TB2)   320*160 Unilumin SMD1515   3840hz Download Chi tiết
  P2.5 (TB2.5) 1694A 320*160 Unilumin SMD2121 2038S 1920hz Download Chi tiết
  P2.5 (TB2.5) APQ210191 320*160 Unilumin SMD2121 2038S 1920hz Download Chi tiết
  P3 (TB3) 5500001853 192*192 Unilumin SMD2121 2038S 1920hz Download Chi tiết
II MODULE OUTDOOR - NGOÀI TRỜI
  P3 (TB03)   192*192 Unilumin       Download Chi tiết
  P5 (TB05) UNISHX-001491 320*160 Unilumin SMD2727 FM6126 1920hz Download Chi tiết
                   

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN VÀ FILE CẤU HÌNH MODULE LED LAMP

I MODULE INDOOR - TRONG NHÀ
  P2.5 210001 320*160 LAMP SMD2121 6353 3840hz Download Chi tiết
  P2.5 200032 320*160 LAMP SMD2121 2153 3840hz Download Chi tiết
  P3.076 210003 320*160 LAMP SMD2121 2038S 1920hz Download Chi tiết
  P4 2000 256*256 LAMP SMD2121 2038S 1920hz Download Chi tiết
II MODULE OUTDOOR - NGOÀI TRỜI
                   

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN VÀ FILE CẤU HÌNH MODULE LED KHÁC

I MODULE INDOOR - TRONG NHÀ
  P2.5 (Blue) GKGDM10E-X039 320*160 GKGD SMD2121 2046 1920hz Download Chi tiết
  P3 (Blue) GKGDM10E-X033 192*192 GKGD SMD2121 2046 1920hz Download Chi tiết
                Download Chi tiết
                Download Chi tiết
II MODULE OUTDOOR - NGOÀI TRỜI