Download file Thông số kỹ thuật Bộ xử lý hình ảnh Novastar

Mô tả

Đây là trang cung cấp và cho phép download tải về đầy đủ file thông số kỹ thuật của các loại Bộ xử lý hình ảnh NovaStar được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Nam Hải LED tại địa chỉ website chính thức duy nhất http://novastar.vn
 


Hệ thống Bộ xử lý mới nhất cao cấp hàng đầu NovaStar MX Series

Bộ xử lý hình ảnh 4k All-in-one MX40 Pro Download
Thông số kỹ thuật NovaStar MX40Pro
Hướng dẫn sử dụng NovaStar MX40Pro
Firmware 1.2.1 MX40Pro 
Firmware 1.2.0 MX40Pro
Bộ xử lý hình ảnh All-in-one MX30 Download
Thông số kỹ thuật NovaStar MX30
Hướng dẫn sử dụng NovaStar MX30
Firmware MX30
Bộ xử lý hình ảnh 8K NovaStar CX80 Pro Download
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn sử dụng
Firmware
Bộ xử lý hình ảnh 4k NovaStar CX40 Pro Download
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn sử dụng
Firmware
Bộ xử lý hình ảnh Novastar KU20 Download
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn sử dụng
Firmware
VMP All new Software  
- COEX VMP Win 1.2.1  ⇒ Download COEX VMP Win 1.2.1 
- COEX VMP Max 1.2.1  ⇒ Download COEX VMP Max 1.2.1 
- COEX VMP Win 1.2.0 ⇒ Download COEX VMP Win 1.2.0
- COEX VMP Max 1.2.0  ⇒ Download COEX VMP Max 1.2.0
- VMP User Manual ⇒ Downloa VMP User Manual
- COEX Series Interface API User Manual ⇒ Download
COEX Solution   
- xR Virtual Shooting Introdution Manual ⇒ Download

NovaStar TU Series - Giải pháp chuyên dụng cho Meeting Room

Bộ điều khiển chuyên dụng cho Meeting Room TU20 Pro ⇒ TU20 Pro Specifications
⇒ TU20 Pro User Manual
Bộ điều khiển chuyên dụng cho Meeting Room TU15 Pro ⇒ TU15 Pro Specifications

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Version tiếng Việt Novastar V Series

Bộ xử lý hình ảnh Tiếng Việt NovaStar VC2 (Ra mắt T8.2023 - Thay thế V760) Download Catalog VC2
Bộ xử lý hình ảnh Tiếng Việt NovaStar VC4 (Ra mắt T8.2023 - Thay thế V960) Download Catalog VC4
Bộ xử lý hình ảnh Tiếng Việt NovaStar VC10 (Ra mắt T8.2023 - Thay thế V1160) Download Catalog VC10
Bộ xử lý hình ảnh Tiếng Việt NovaStar VC6 (Ra mắt T3.2024 - Thay thế V1060) Downdoan Catalog VC6
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V760  (Ngừng SX) Download Catalog V760
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V960  (Ngừng SX) Download Catalog V960
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V1060 (Ngừng SX) Download Catalog V1060
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V1160  (Ngừng SX) Download Catalog V1160
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V1260  (Ngừng SX) Download Catalog V1260
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX Series

Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX400s-N  ⇒ Download Catalog VX400S-N
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX400S (Dừng Sx) Download Catalog VX400S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX4S - N (Dừng Sx) ⇒ Download Catalog VX4S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX6S (Dừng Sx) ⇒ Download Catalog VX6S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX16S ⇒ Download Catalog VX16S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX400 ⇒ Download Catalog VX400
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX600  Download Catalog VX600
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX1000  Download Catalog VX1000
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Novastar H Series (Video Splicer)

Bộ xử lý hình ảnh Novastar H2 ⇒ Download Catalog H2
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H5 ⇒ Download Catalog H5
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H9 ⇒ Download Catalog H9
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H15 ⇒ Download Catalog H15
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H20 ⇒ Download Catalog H20
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Novastar TB Series và MBOX

Bộ xử lý Novastar TB30 Download Catalog TB30
Bộ xử lý Novastar TB50 Download Catalog TB50
Bộ xử lý Novastar TB60 Download Catalog TB60
Bộ xử Novastar TB1-4G ⇒ Download Catalog TB1-4G
Bộ xử Novastar TB2-4G ⇒ Download Catalog TB2-4G
Bộ xử Novastar TB40 ⇒ Download Catalog TB40
Bộ xử Novastar TB3 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB3
Bộ xử Novastar TB4 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB4
Bộ xử Novastar TB6 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB6
Bộ xử Novastar TB8 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB8
Bộ xử Novastar MBOX600 ⇒ Download Catalog MBOX600
 

Các Bộ xử lý hình ảnh Novastar cao cấp khác

Bộ xử lý hình ảnh Novapro UHD ⇒ Download Catalog NovaPro UHD
Bộ xử lý hình ảnh Novapro UHD Jr ⇒ Download Catalog Novapro UHD Jr
Bộ xử lý hình ảnh NovaStar J6 ⇒ Download Catalog Nova J6
Bộ xử lý hình ảnh Novastar C1 ⇒ Download Catalog Nova C1
Bộ xử lý hình ảnh Novastar N9 ⇒ Download Catalog Nova N9
Bộ xử lý hình ảnh Novastar HDR Master 4K ⇒ Download Catalog HDR Master 4K
Bộ mở rộng đầu vào Video - Video Imput Expander ⇒ Download VE7
 

NovaStar Controller

NovaStar Mctrl700 ⇒ Download Catalog Mctrl700
NovaStar Mctrl600 ⇒ Download Catalog Mctrl600
NovaStar Mctrl660 ⇒ Download Catalog Mctrl660
NovaStar Mctrl660 Pro ⇒ Download Catalog Mctrl660 Pro
NovaStar Mctrl4K ⇒ Download Catalog Mctrl4K
 

Loại khác:

Multifuntion Card MFN300 Download Catalog MFN300
Multifuntion Box MFN300-B ⇒ Download Catalog MFN300-B