(80m2) Hệ thống màn hình LED tại Khách sạn MT Luxury Phú Thọ


Màn hình LED lớn nhất hệ thống hội trường khách sạn Mường Thanh

Màn hình LED lớn nhất hệ thống hội trường khách sạn Mường Thanh

Màn hình LED lớn nhất hệ thống hội trường khách sạn Mường Thanh

Màn hình LED lớn nhất hệ thống hội trường khách sạn Mường Thanh

Màn hình LED lớn nhất hệ thống hội trường khách sạn Mường Thanh