Download file Thông số kỹ thuật Bộ xử lý hình ảnh Novastar

Mô tả

Đây là trang cung cấp và cho phép download tải về đầy đủ file thông số kỹ thuật của các loại Bộ xử lý hình ảnh NovaStar được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Nam Hải LED tại địa chỉ website chính thức duy nhất http://novastar.vn
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Version tiếng Việt Novastar V Series

Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V760  Download Catalog V760
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V960  Download Catalog V960
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V1060  Download Catalog V1060
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V1160  Download Catalog V1160
Bộ xử lý hình ảnh ngôn ngữ Tiếng Việt Novastar V1260  Download Catalog V1260
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX Series

Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX400S  Download Catalog VX400S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX4S - N ⇒ Download Catalog VX4S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX6S ⇒ Download Catalog VX6S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX16S ⇒ Download Catalog VX16S
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX600  Download Catalog VX600
Bộ xử lý hình ảnh Novastar VX1000  Download Catalog VX1000
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Novastar H Series (Video Splicer)

Bộ xử lý hình ảnh Novastar H2 ⇒ Download Catalog H2
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H5 ⇒ Download Catalog H5
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H9 ⇒ Download Catalog H9
Bộ xử lý hình ảnh Novastar H15 ⇒ Download Catalog H15
 

Hệ thống Bộ xử lý hình ảnh Novastar TB Series và MBOX

Bộ xử lý Novastar T30 (Sản phẩm mới ra mắt T9.2021) ⇒ Download Catalog T30
Bộ xử lý Novastar T60 (Sản phẩm mới ra mắt T9.2021) ⇒ Download Catalog T60
Bộ xử lý Novastar TB30 (Sản phẩm mới ra mắt T9.2021) Download Catalog TB30
Bộ xử lý Novastar TB50 (Sản phẩm mới ra mắt T9.2021) Download Catalog TB50
Bộ xử lý Novastar TB60 (Sản phẩm mới ra mắt T9.2021) Download Catalog TB60
Bộ xử Novastar TB1-4G ⇒ Download Catalog TB1-4G
Bộ xử Novastar TB2-4G ⇒ Download Catalog TB2-4G
Bộ xử Novastar TB3 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB3
Bộ xử Novastar TB4 ⇒ Download Catalog TB4
Bộ xử Novastar TB6 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB6
Bộ xử Novastar TB8 (Sản phẩm dừng sx T9.2021) ⇒ Download Catalog TB8
Bộ xử Novastar MBOX600 ⇒ Download Catalog MBOX600
 

Các Bộ xử lý hình ảnh Novastar cao cấp khác

Bộ xử lý hình ảnh Novapro UHD ⇒ Download Catalog NovaPro UHD
Bộ xử lý hình ảnh Novapro UHD Jr ⇒ Download Catalog Novapro UHD Jr
Bộ xử lý hình ảnh NovaStar J6 ⇒ Download Catalog Nova J6
Bộ xử lý hình ảnh Novastar C1 ⇒ Download Catalog Nova C1
Bộ xử lý hình ảnh Novastar N9 ⇒ Download Catalog Nova N9
Bộ xử lý hình ảnh Novastar HDR Master 4K ⇒ Download Catalog HDR Master 4K
Bộ mở rộng đầu vào Video - Video Imput Expander ⇒ Download VE7