45m2 Màn hình LED sân khấu tại trung tâm sự kiện tại Thành phố Bắc Giang