35m2 Màn hình LED P3.91 Outdoor lắp đặt tại Vietbuil Hà Nội năm 2019


Màn hình LED tại Vietbuil Hà Nội

Màn hình LED tại Vietbuil Hà Nội

Màn hình LED tại Vietbuil Hà Nội

Màn hình LED tại Vietbuil Hà Nội