Blue ocean

Unilumin cùng Nam Hải LED xây dựng kênh phân phối và trung tâm bảo hành chính hãng

Với định hướng phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam cũng như thực hiện cam kết đồng hành cùng với khách hàng mình, tháng 4/2021 Unilumin đã cùng với Microled xây dựng kênh phân phối và bảo hành chính hãng tại Hà Nội...
 
Mặc dù diễn biến tình hình Covid 19 trên thế giới chưa có dấu hiệu lắng xuống, nhưng với tinh thần đi trước-bước nhanh, Nam Hải LED đã xúc tiến làm thủ tục để 05 chuyên gia của Unilumin đến Việt Nam để bắt đầu các công tác xây dựng kênh phân phối-xây dựng trung tâm dịch vụ/bảo hành chính hãng.
 
Nam Hải LED làm việc cùng chuyên gia của Unilumin
Đón tiếp chuyên gia của Unilumin sau cách ly
 
Unilumin Việt Nam chính thức ra mắt
Chuyên gia của Unilumin trình bày về trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam

Các chuyên gia của Unilumin đã đồng ý với đề xuất